Giá vàng ngày 10-1-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,775,0001,781,000
 24K1,753,0001,781,000
 18K1,292,0001,352,000
 14K994,0001,054,000
 SJC1c1,775,0001,784,000

Hà Nội

SJC1,775,0001,783,000

Đà Nẵng

SJC1,775,0001,781,000

Cần Thơ

SJC1,775,0001,781,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác