Giá vàng ngày 10-4-2009

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,947,0001,954,000
 24K1,904,0001,954,000
 18K1,381,0001,481,000
 14K1,054,0001,154,000
 SJC1c1,947,0001,957,000

Hà Nội

SJC1,947,0001,956,000

Đà Nẵng

SJC1,947,0001,954,000

Cần Thơ

SJC1,947,0001,954,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác