Giá vàng ngày 10-5-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,738,0001,744,000
 24K1,722,0001,744,000
 18K1,228,0001,328,000
 14K936,0001,036,000
 SJC1c1,738,0001,747,000

Hà Nội

SJC1,738,0001,744,000

Đà Nẵng

SJC1,738,0001,744,000

Cần Thơ

SJC1,738,0001,744,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác