Giá vàng ngày 11-6-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,824,0001,832,000
 24K1,797,0001,832,000
 18K1,289,0001,389,000
 14K984,0001,092,000
 SJC1c1,824,0001,835,000

Hà Nội

SJC1,823,0001,832,000

Đà Nẵng

SJC1,823,0001,833,000

Cần Thơ

SJC1,824,0001,832,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác