Giá vàng ngày 12-10-2008

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,760,0001,770,000
 24K1,758,0001,770,000
 18K1,320,0001,380,000
 14K1,016,0001,076,000
 SJC1c1,760,0001,773,000

Hà Nội

SJC1,760,0001,772,000

Đà Nẵng

SJC1,760,0001,771,000

Cần Thơ

SJC1,760,0001,770,000 

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác