Giá vàng ngày 1-2-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,805,0001,815,000
 24K1,784,0001,815,000
 18K1,316,0001,376,000
 14K101,3001,073,000
 SJC1c1,805,0001,818,000

Hà Nội

SJC1,815,0001,817,000

Đà Nẵng

SJC1,815,0001,815,000

Cần Thơ

SJC1,815,0001,815,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác