Giá vàng ngày 12-9-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,658,0001,664,000
 24K1,633,0001,664,000
 18K1,202,0001,262,000
 14K925,000985,000
 SJC1c1,658,0001,667,000

Hà Nội

SJC1,658,0001,666,000

Đà Nẵng

SJC1,658,0001,665,000

Cần Thơ

SJC1,658,0001,664,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác