Giá vàng ngày 13-2-2009

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,914,0001,921,000
 24K1,891,0001,921,000
 18K1,396,0001,456,000
 14K1,075,0001,135,000
 SJC1c1,914,0001,924,000

Hà Nội

SJC1,914,0001,923,000

Đà Nẵng

SJC1,914,0001,921,000

Cần Thơ

SJC1,914,0001,921,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác