Giá vàng ngày 14-5-2008

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,712,0001,717,000
 24K1,682,0001,717,000
 18K1,209,0001,309,000
 14K921,0001,021,000
 SJC1c1,712,0001,720.00

Hà Nội

SJC1,712,0001,717,000

Đà Nẵng

SJC1,712,0001,717,000

Cần Thơ

SJC1,712,0001,717,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác