Giá vàng ngày 15-10-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,745,0001,753,000
 24K1,723,0001,753,000
 18K1,270,0001,330,000
 14K977,0001,037,000
 SJC1c1,745,0001,756,000

Hà Nội

SJC1,745,0001,755,000

Đà Nẵng

SJC1,745,0001,754,000

Cần Thơ

SJC1,745,0001,753,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác