Giá vàng ngày 1-5-2008

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,766,0001,774,000
 24K1,739,0001,774,000
 18K1,277,0001,377,000
 14K974,0001,074,000
 SJC1c1,766,0001,777,000

Hà Nội

SJC1,766,0001,774,000

Đà Nẵng

SJC1,766,0001,774,000

Cần Thơ

SJC1,766,0001,774,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác