Giá vàng ngày 15-5-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,712,0001,717,000
 24K1,683,0001,717,000
 18K1,211,0001,311,000
 14K923,0001,023,000
 SJC1c1,712,0001,720,000

Hà Nội

SJC1,713,0001,719,000

Đà Nẵng

SJC1,712,0001,719,000

Cần Thơ

SJC1,712,0001,717,000

 (Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác