Giá vàng ngày 15-8-2008

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,705,0001,715,000
 24K1,690,001,715,000
 18K1,245,001,305,000
 14K958,0001,018,000
 SJC1c1,705,0001,718,000

Hà Nội

SJC1,705,0001,715,000

Đà Nẵng

SJC1,705,0001,715,000

Cần Thơ

SJC1,705,0001,715,000 

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)
 

Các tin, bài viết khác