Giá vàng ngày 16-5-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,733,0001,739,000
 24K1,707,0001,739,000
 18K1,210,0001,310,000
 14K923,0001,023,000
 SJC1c1,733,0001,741,000

Hà Nội

SJC1,734,0001,741,000

Đà Nẵng

SJC1,733,0001,741,000

Cần Thơ

SJC1,734,0001,739,000

 (Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác