Giá vàng ngày 17 - 12 - 2007

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,555,0001,562,000
 24K1,537,0001,562,000
 18K1,087,0001,187,000
 14K826,000926,000
 SJC1c1,555,0001,565,000

Hà Nội

SJC1,555,0001,562,000

Đà Nẵng

SJC1,555,0001,562,000

Cần Thơ

SJC1,555,0001,562,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác