Giá vàng ngày 17-1-2009

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,747,0001,755,000
 24K1,725,0001,755,000
 18K1,271,0001,331,000
 14K978,0001,038,000
 SJC1c1,747,0001,758,000

Hà Nội

SJC1,747,0001,757,000

Đà Nẵng

SJC1,747,0001,755,000

Cần Thơ

SJC1,747,0001,755,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác