Giá vàng ngày 18-8-2008

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,710,0001,720,000
 24K1,690,0001,720,000
 18K1,245,0001,305,000
 14K958,0001,018,000
 SJC1c1,710,0001,723,000

Hà Nội

SJC1,710,0001,722,000

Đà Nẵng

SJC1,710,0001,722,000

Cần Thơ

SJC1,710,0001,720,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác