Giá vàng ngày 18-9-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,755,0001,780,000
 24K1,656,0001,691,000
 18K1,220,0001,280,000
 14K938,000998,000
 SJC1c1,755,0001,782,000

Hà Nội

SJC1,770,0001,802,000

Đà Nẵng

SJC1,770,0001,801,000

Cần Thơ

SJC1,770,0001,780,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác