Giá vàng ngày 19-5-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,770,0001,776,000
 24K1,743,0001,776,000
 18K1,251,0001,351,000
 14K954,0001,054,000
 SJC1c1,770,0001,779,000

Hà Nội

SJC1,770,0001,778,000

Đà Nẵng

SJC1,770,0001,778,000

Cần Thơ

SJC1,771,0001,776,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác