Giá vàng ngày 2- 4 - 2009

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,988,0001,995,000
 24K1,945,0001,995,000
 18K1,411,0001,511,000
 14K1,078,0001,178,000
 SJC1c1,988,0001,998,00

Hà Nội

SJC1,988,0001,997,000

Đà Nẵng

SJC1,988,0001,995,000

Cần Thơ

SJC1,988,0001,995,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác