Giá vàng ngày 20-10-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,702,0001,710,000
 24K1,680,0001,710,000
 18K1,238,0001,298,000
 14K952,0001,012,000
 SJC1c1,702,0001,713,000

Hà Nội

SJC1,702,0001,712,000

Đà Nẵng

SJC1,702,0001,711,000

Cần Thơ

SJC1,702,0001,710,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác