Giá vàng ngày 20-8-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,727,0001,737,000
 24K1,707,0001,727,000
 18K1,258,0001,318,000
 14K968,0001,028,000
 SJC1c1,727,0001,740,000

Hà Nội

SJC1,727,0001,739,000

Đà Nẵng

SJC1,727,0001,739,000

Cần Thơ

SJC1,727,0001,737,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác