Giá vàng ngày 21-3-2009

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,985,0001,993,000
 24K1,943,0001,993,000
 18K1,410,0001,510,000
 14K1,077,0001,177,000
 SJC1c1,985,0001,996,000

Hà Nội

SJC1,985,0001,995,000

Đà Nẵng

SJC1,985,0001,993,000

Cần Thơ

SJC1,985,0001,993,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác