Giá vàng ngày 21-5-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,820,0001,827,000
 24K1,792,0001,827,000
 18K1,290,0001,390,000
 14K984,0001,084,000
 SJC1c1,820,0001,830,000

Hà Nội

SJC1,820,0001,828,000

Đà Nẵng

SJC1,820,0001,828,000

Cần Thơ

SJC1,821,0001,827,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác