Giá vàng ngày 22-02-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,975,0001,985,000
 24K1,932,0001,985,000
 18K1,401,0001,501,000
 14K1,069,0001,169,000
 SJC1c1,975,0001,988,000

Hà Nội

SJC1,975,0001,987,000

Đà Nẵng

SJC1,975,0001,985,000

Cần Thơ

SJC1,975,0001,985,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác