Giá vàng ngày 22-12-2007

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,568,0001,575,000
 24K1,550,0001,575,000
 18K1,098,0001,198,000
 14K835,000935,000
 SJC1c1,568,0001,578,000

Hà Nội

SJC1,568,0001,575,000

Đà Nẵng

SJC1,568,0001,575,000

Cần Thơ

SJC1,568,0001,575,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác