Giá vàng ngày 2-2-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,850,0001,858,000
 24K1,828,0001,858,000
 18K1,349,0001,409,000
 14K1,038,0001,098,000
 SJC1c1,850,0001,861,000

Hà Nội

SJC1,850,0001,860,000

Đà Nẵng

SJC1,850,0001,858,000

Cần Thơ

SJC1,850,0001,858,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác