Giá vàng ngày 22-3-2008

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,810,0001,815,000
 24K1,800,0001,840,000
 18K1,298,0001,398,000
 14K991,0001,091,000
 SJC1c1,810,0001,818,000

Hà Nội

SJC1,810,0001,815,000

Đà Nẵng

SJC1,810,0001,815,000

Cần Thơ

SJC1,810,0001,815,000

 (Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác