Giá vàng ngày 22-5-2008

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,852,0001,858,000
 24K1,825,0001,858,000
 18K1,315,0001,415,000
 14K1,005,0001,105,000
 SJC1c1,852,0001,861,000

Hà Nội

SJC1,852,0001,859,000

Đà Nẵng

SJC1,852,0001,859,000

Cần Thơ

SJC1,853,0001,858,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác