Giá vàng ngày 2-3-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,900,0001,920,000
 24K1,868,0001,920,000
 18K1,338,0001,438,000
 14K1,022,0001,122,000
 SJC1c1,900,0001,923,000

Hà Nội

SJC1,900,0001,920,000

Đà Nẵng

SJC1,900,0001,920,000

Cần Thơ

SJC1,900,0001,920,000

ơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác