Giá vàng ngày 24 - 11 - 2007

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,598,0001,606,000
 24K1,582,0001,607,000
 18K1,122,0001,222,000
 14K861,000961,000
 SJC1c1,598,0001,609,000

Hà Nội

SJC1,598,0001,606,000

Đà Nẵng

SJC1,598,0001,606,000

Cần Thơ

SJC1,598,0001,606,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác