Giá vàng ngày 24-3-2009

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,997,0002,007,000
 24K1,957,0002,007,000
 18K1,420,0001,520,000
 14K1,085,0001,185,000
 SJC1c1,997,0002,010,000

Hà Nội

SJC1,997,0002,009,000

Đà Nẵng

SJC1,997,0002,007,000

Cần Thơ

SJC1,997,0002,007,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác