Giá vàng ngày 25-2-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,967,0001,977,000
 24K1,927,0001,977,000
 18K1,398,0001,498,000
 14K1,068,0001,168,000
 SJC1c1,967,0001,980,000

Hà Nội

SJC1,967,0001,979,000

Đà Nẵng

SJC1,967,0001,977,000

Cần Thơ

SJC1,967,0001,977,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác