Giá vàng ngày 26-2

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c 1,957,000 1,967,000
 24K 1,917,000 1,967,000
 18K 1,390,000 1,490,000
 14K 1,062,000 1,162,000
 SJC1c 1,957,000 1,970,000

Hà Nội

SJC 1,957,000 1,969,000

Đà Nẵng

SJC 1,957,000 1,967,000

Cần Thơ

SJC 1,957,000 1,967,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)