Giá vàng ngày 26-2

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,957,0001,967,000
 24K1,917,0001,967,000
 18K1,390,0001,490,000
 14K1,062,0001,162,000
 SJC1c1,957,0001,970,000

Hà Nội

SJC1,957,0001,969,000

Đà Nẵng

SJC1,957,0001,967,000

Cần Thơ

SJC1,957,0001,967,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác