Giá vàng ngày 26-9-2008

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,793,0001,799,000
 24K1,775,0001,799,000
 18K1,309,0001,369,000
 14K1,007,0001,067,000
 SJC1c1,793,0001,802,000

Hà Nội

SJC1,793,0001,801,000

Đà Nẵng

SJC1,793,0001,800,000

Cần Thơ

SJC1,793,0001,799,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác