Giá vàng ngày 27-10-2007

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,502,0001,512,000
 24K1,480,0001,513,000
 18K1,056,0001,151,000
 14K810,000907,000
 SJC1c1,502,0001,515,000

Hà Nội

SJC1,502,0001,512,000

Đà Nẵng

SJC1,502,0001,512,000

Cần Thơ

SJC1,502,0001,512,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác