Giá vàng ngày 27-2-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,950,0001,958,000
 24K1,908,0001,958,000
 18K1,384,0001,484,000
 14K1,057,0001,157,000
 SJC1c1,950,0001,961,000

Hà Nội

SJC1,950,0001,960,000

Đà Nẵng

SJC1,950,0001,958,000

Cần Thơ

SJC1,950,000 1,958,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác

" />