Giá vàng ngày 28-5-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c

1,840,000

1,850,000

 24K

1,825,000

1,850,000

 18K

1,306,000

1,406,000

 14K

996,000

1,096,000

 SJC1c

1,840,000

1,853,000

Hà Nội

SJC

1,840,000

1,852,000

Đà Nẵng

SJC

1,840,000

1,852,000

Cần Thơ

SJC

1,840,000

1,850,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác