Giá vàng ngày 29-5-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,814,0001,824,000
 24K1,808,0001,824,000
 18K1,306,0001,406,000
 14K996,0001,096,000
 SJC1c1,814,0001,827,000

Hà Nội

SJC1,814,0001,825,000

Đà Nẵng

SJC1,815,0001,824,000

Cần Thơ

SJC1,814,0001,824,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác