Giá vàng ngày 3-10-2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,740,0001,747,000
 24K1,737,0001,747,000
 18K1,265,0001,325,000
 14K967,0001,027,000
 SJC1c1,740,0001,750,000

Hà Nội

SJC1,740,0001,749,000

Đà Nẵng

SJC1,740,0001,748,000

Cần Thơ

SJC1,740,0001,747,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác