Giá vàng ngày 31-10-2008

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,665,0001,675,000
 24K1,645,0001,675,000
 18K1,215,0001,275,000
 14K935,000995,000
 SJC1c1,665,0001,678,000

Hà Nội

SJC1,665,0001,677,000

Đà Nẵng

SJC1,677,0001,676,000

Cần Thơ

SJC1,665,0001,675,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác