Giá vàng ngày 3-11-2008

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,660,0001,670,000
 24K1,640,0001,670,000
 18K1,208,0001,268,000
 14K929,000989,000
 SJC1c1,660,0001,673,000

Hà Nội

SJC1,660,0001,672,000

Đà Nẵng

SJC1,660,0001,671,000

Cần Thơ

SJC1,660,0001,670,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác