Giá vàng ngày 31-12-2007

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,610,0001,618,000
 24K1,595,0001,618,000
 18K1,131,0001,231,000
 14K861,000961,000
 SJC1c1,610,0001,621,000

Hà Nội

SJC1,610,0001,618,000

Đà Nẵng

SJC1,610,0001,618,000

Cần Thơ

SJC1,610,0001,618,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác