Giá vàng ngày 3-1-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,785,0001,792,000
 24K1,764,0001,792,000
 18K1,298,0001,358,000
 14K999,0001,059,000
 SJC1c1,785,0001,795,000

Hà Nội

SJC1,785,0001,794,000

Đà Nẵng

SJC1,785,0001,793,000

Cần Thơ

SJC1,785,0001,792,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác