Giá vàng ngày 3-5-2008

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,705,0001,715,000
 24K1,682,0001,717,000
 18K1,207,0001,307,000
 14K920,0001,020,000
 SJC1c1,705,0001,718,000

Hà Nội

SJC1,705,0001,715,000

Đà Nẵng

SJC1,705,0001,715,000

Cần Thơ

SJC1,705,0001,715,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác