Giá vàng ngày 4- 3-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,916,0001,924,000
 24K1,874,0001,924,000
 18K1,358,0001,458,000
 14K1,037,0001,137,000
 SJC1c1,916,0001,927,000

Hà Nội

SJC1,916,0001,926,000

Đà Nẵng

SJC1,916,0001,924,000

Cần Thơ

SJC1,916,0001,924,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác