Giá vàng ngày 4-6-2008

 

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,821,0001,828,000
 24K1,790,0001,831,000
 18K1,289,0001,389,000
 14K984,0001,084,000
 SJC1c1,821,0001,831,000

Hà Nội

SJC1,821,0001,828,000

Đà Nẵng

SJC1,821,0001,829,000

Cần Thơ

SJC1,821,0001,828,000

Các tin, bài viết khác