Giá vàng ngày 7 - 11 - 2008

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,658,0001,666,000
 24K1,636,0001,666,000
 18K1,205,0001,265,000
 14K926,000986,000
 SJC1c1,658,0001,669,000

Hà Nội

SJC1,658,0001,668,000

Đà Nẵng

SJC1,658,0001,667,000

Cần Thơ

SJC1,658,0001,666,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác