Giá vàng ngày 7-2-2009

Nơi

Loại

Mua

Bán

TPHCM

 SJC10c1,875,0001,882,000
 24K1,854,0001,882,000
 18K1,368,0001,428,000
 14K1,053,0001,113,000
 SJC1c1,875,0001,885,000

Hà Nội

SJC1,875,0001,884,000

Đà Nẵng

SJC1,875,0001,882,000

Cần Thơ

SJC1,875,0001,882,000

(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)

Các tin, bài viết khác